Predmet je namenjen učencem, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč.